VÁY VOAN NỔI THÊU HỌA TIẾT Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

0881/100

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / VÁY VOAN NỔI THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 2 / VÁY VOAN NỔI THÊU HỌA TIẾT từ Zara

Đầm rũ vải voan hạt nổi, thêu họa tiết trang trí. Lưng xẻ, có dây buộc.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / VÁY VOAN NỔI THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 4 / VÁY VOAN NỔI THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 5 / VÁY VOAN NỔI THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 6 / VÁY VOAN NỔI THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 7 / VÁY VOAN NỔI THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 8 / VÁY VOAN NỔI THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng