VÁY HỌA TIẾT HOA Chi tiết

 

MÀU: Màu đỏ cam

1191/349

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / VÁY HỌA TIẾT HOA từ Zara
Hình ảnh 2 / VÁY HỌA TIẾT HOA từ Zara

Đầm cổ tròn, không tay, có chi tiết thắt nút sau lưng. In họa tiết hoa toàn thân.

Hình ảnh 3 / VÁY HỌA TIẾT HOA từ Zara
Hình ảnh 4 / VÁY HỌA TIẾT HOA từ Zara
Hình ảnh 5 / VÁY HỌA TIẾT HOA từ Zara
Hình ảnh 6 / VÁY HỌA TIẾT HOA từ Zara
Hình ảnh 7 / VÁY HỌA TIẾT HOA từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng