VÁY DẠ SỜN Chi tiết

 

MÀU: Màu đỏ

6061/607

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / VÁY DẠ SỜN từ Zara
Hình ảnh 2 / VÁY DẠ SỜN từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Đầm cổ tròn, tay ngắn phối tua rua. Hai túi phía trước. Sau lưng xẻ hình giọt lệ, cài khuy.

Hình ảnh 3 / VÁY DẠ SỜN từ Zara
Hình ảnh 4 / VÁY DẠ SỜN từ Zara
Hình ảnh 5 / VÁY DẠ SỜN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng