VÁY ĐẦM HỌA TIẾT HOA CÚC Chi tiết

 

MÀU: Màu vàng

1261/512

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / VÁY ĐẦM HỌA TIẾT HOA CÚC từ Zara
Hình ảnh 2 / VÁY ĐẦM HỌA TIẾT HOA CÚC từ Zara

Đầm cổ tròn, không tay, buộc dây sau lưng. Họa tiết hoa cúc.

Hình ảnh 3 / VÁY ĐẦM HỌA TIẾT HOA CÚC từ Zara
Hình ảnh 4 / VÁY ĐẦM HỌA TIẾT HOA CÚC từ Zara
Hình ảnh 5 / VÁY ĐẦM HỌA TIẾT HOA CÚC từ Zara
Hình ảnh 6 / VÁY ĐẦM HỌA TIẾT HOA CÚC từ Zara
Hình ảnh 7 / VÁY ĐẦM HỌA TIẾT HOA CÚC từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng