VÁY ĐẦM BÈO NHÚN Ở LƯNG Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh nhạt

1184/894

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / VÁY ĐẦM BÈO NHÚN Ở LƯNG từ Zara
Hình ảnh 2 / VÁY ĐẦM BÈO NHÚN Ở LƯNG từ Zara

Đầm cổ tròn, không tay. Nhún bèo và đính nơ sau lưng.

Hình ảnh 3 / VÁY ĐẦM BÈO NHÚN Ở LƯNG từ Zara
Hình ảnh 4 / VÁY ĐẦM BÈO NHÚN Ở LƯNG từ Zara
Hình ảnh 5 / VÁY ĐẦM BÈO NHÚN Ở LƯNG từ Zara
Hình ảnh 6 / VÁY ĐẦM BÈO NHÚN Ở LƯNG từ Zara
Hình ảnh 7 / VÁY ĐẦM BÈO NHÚN Ở LƯNG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng