VÒNG TAY PHỐI HÌNH ĐẦU SỌ Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

8435/404

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / VÒNG TAY PHỐI HÌNH ĐẦU SỌ từ Zara
Hình ảnh 2 / VÒNG TAY PHỐI HÌNH ĐẦU SỌ từ Zara

Vòng tay phối hạt và chi tiết hình đầu sọ bằng kim loại. Cố định bằng dây thắt nút có thể điều chỉnh.

Hình ảnh 3 / VÒNG TAY PHỐI HÌNH ĐẦU SỌ từ Zara
Hình ảnh 4 / VÒNG TAY PHỐI HÌNH ĐẦU SỌ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng