VÒNG TAY KIM LOẠI Chi tiết

 

MÀU: Vàng

8435/307

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / VÒNG TAY KIM LOẠI từ Zara
Hình ảnh 2 / VÒNG TAY KIM LOẠI từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Vòng tay hở bằng kim loại cứng.

Hình ảnh 3 / VÒNG TAY KIM LOẠI từ Zara
Hình ảnh 4 / VÒNG TAY KIM LOẠI từ Zara
Hình ảnh 5 / VÒNG TAY KIM LOẠI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng