VÒNG TAY KIM LOẠI KHẮC TRANG TRÍ Chi tiết

 

MÀU: Màu bạc

8435/401

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / VÒNG TAY KIM LOẠI KHẮC TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 2 / VÒNG TAY KIM LOẠI KHẮC TRANG TRÍ từ Zara

Vòng tay hở bằng kim loại màu trơn, khắc các đường kẻ sọc trang trí.

Hình ảnh 3 / VÒNG TAY KIM LOẠI KHẮC TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 4 / VÒNG TAY KIM LOẠI KHẮC TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 5 / VÒNG TAY KIM LOẠI KHẮC TRANG TRÍ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng