VÒNG TAY DA PHỐI CHI TIẾT KIM LOẠI Chi tiết

 

MÀU: Bằng da

2590/304

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / VÒNG TAY DA PHỐI CHI TIẾT KIM LOẠI từ Zara
Hình ảnh 2 / VÒNG TAY DA PHỐI CHI TIẾT KIM LOẠI từ Zara

Vòng tay hở bằng da, ở giữa phối chi tiết kim loại đồng với viền xung quanh khác màu.

Hình ảnh 3 / VÒNG TAY DA PHỐI CHI TIẾT KIM LOẠI từ Zara
Hình ảnh 4 / VÒNG TAY DA PHỐI CHI TIẾT KIM LOẠI từ Zara
Hình ảnh 5 / VÒNG TAY DA PHỐI CHI TIẾT KIM LOẠI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng