VÒNG CỔ PHỐI CHẤT LIỆU Chi tiết

 

MÀU: Màu nâu

1856/021

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / VÒNG CỔ PHỐI CHẤT LIỆU từ Zara
Hình ảnh 2 / VÒNG CỔ PHỐI CHẤT LIỆU từ Zara

Vòng cổ phối chất liệu, có độ dài điều chỉnh được.

Mặt hàng này phải được trả lại nguyên kiện như ban đầu.

Hình ảnh 3 / VÒNG CỔ PHỐI CHẤT LIỆU từ Zara
Hình ảnh 4 / VÒNG CỔ PHỐI CHẤT LIỆU từ Zara
Hình ảnh 5 / VÒNG CỔ PHỐI CHẤT LIỆU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng