VÁY ĐẦM DÁNG BÚT CHÌ Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

5584/301

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / VÁY ĐẦM DÁNG BÚT CHÌ từ Zara
Hình ảnh 2 / VÁY ĐẦM DÁNG BÚT CHÌ từ Zara

Đầm ống hai dây mảnh, ngực phối tua rua trang trí.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

Hình ảnh 3 / VÁY ĐẦM DÁNG BÚT CHÌ từ Zara
Hình ảnh 4 / VÁY ĐẦM DÁNG BÚT CHÌ từ Zara
Hình ảnh 5 / VÁY ĐẦM DÁNG BÚT CHÌ từ Zara
Hình ảnh 6 / VÁY ĐẦM DÁNG BÚT CHÌ từ Zara
Hình ảnh 7 / VÁY ĐẦM DÁNG BÚT CHÌ từ Zara
Hình ảnh 8 / VÁY ĐẦM DÁNG BÚT CHÌ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng