TÚI ĐEO CHÉO VIỀN ĐINH TÁN Chi tiết

 

MÀU: Màu vàng

2610/304

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / TÚI ĐEO CHÉO VIỀN ĐINH TÁN từ Zara
Hình ảnh 2 / TÚI ĐEO CHÉO VIỀN ĐINH TÁN từ Zara

Túi đeo chéo có nhiều màu để chọn lựa. Trang trí bằng đinh tán. Dây đeo vai dạng xích. Khóa nam châm.


Cao x Rộng x Sâu: 16 x 19 x 8 cm.

Hình ảnh 3 / TÚI ĐEO CHÉO VIỀN ĐINH TÁN từ Zara
Hình ảnh 4 / TÚI ĐEO CHÉO VIỀN ĐINH TÁN từ Zara
Hình ảnh 5 / TÚI ĐEO CHÉO VIỀN ĐINH TÁN từ Zara
Hình ảnh 6 / TÚI ĐEO CHÉO VIỀN ĐINH TÁN từ Zara
Hình ảnh 7 / TÚI ĐEO CHÉO VIỀN ĐINH TÁN từ Zara
Hình ảnh 8 / TÚI ĐEO CHÉO VIỀN ĐINH TÁN từ Zara
Hình ảnh 9 / TÚI ĐEO CHÉO VIỀN ĐINH TÁN từ Zara
Hình ảnh 10 / TÚI ĐEO CHÉO VIỀN ĐINH TÁN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng