THE WESTERN EMBROIDERY CULOTTE Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng ngà

3440/066

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / THE WESTERN EMBROIDERY CULOTTE từ Zara
Hình ảnh 2 / THE WESTERN EMBROIDERY CULOTTE từ Zara

Quần culotte cạp cao, thêu họa tiết phía trước và sau lưng. Cài phía trước bằng khóa kéo và khuy kim loại.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / THE WESTERN EMBROIDERY CULOTTE từ Zara
Hình ảnh 4 / THE WESTERN EMBROIDERY CULOTTE từ Zara
Hình ảnh 5 / THE WESTERN EMBROIDERY CULOTTE từ Zara
Hình ảnh 6 / THE WESTERN EMBROIDERY CULOTTE từ Zara
Hình ảnh 7 / THE WESTERN EMBROIDERY CULOTTE từ Zara
Hình ảnh 8 / THE WESTERN EMBROIDERY CULOTTE từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng