THẮT LƯNG SỢI CỌ CO GIÃN Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

1736/002

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / THẮT LƯNG SỢI CỌ CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 2 / THẮT LƯNG SỢI CỌ CO GIÃN từ Zara

Thắt lưng kiểu sợi cọ tết bện co giãn.

Hình ảnh 3 / THẮT LƯNG SỢI CỌ CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 4 / THẮT LƯNG SỢI CỌ CO GIÃN từ Zara
Hình ảnh 5 / THẮT LƯNG SỢI CỌ CO GIÃN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng