THẮT LƯNG DA CÓ KHÓA KIM LOẠI Chi tiết

 

MÀU: Màu nâu rượu

2555/002

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / THẮT LƯNG DA CÓ KHÓA KIM LOẠI từ Zara
Hình ảnh 2 / THẮT LƯNG DA CÓ KHÓA KIM LOẠI từ Zara

Thắt lưng da có khóa cài hình tròn.

Mặt hàng này phải được trả lại nguyên kiện như ban đầu.

Hình ảnh 3 / THẮT LƯNG DA CÓ KHÓA KIM LOẠI từ Zara
Hình ảnh 4 / THẮT LƯNG DA CÓ KHÓA KIM LOẠI từ Zara
Hình ảnh 5 / THẮT LƯNG DA CÓ KHÓA KIM LOẠI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng