THẮT LƯNG DẬP ĐINH TÁN Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

1736/001

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / THẮT LƯNG DẬP ĐINH TÁN từ Zara
Hình ảnh 2 / THẮT LƯNG DẬP ĐINH TÁN từ Zara

Thắt lưng trang trí đinh tán, có khóa cài bằng kim loại.

Hình ảnh 3 / THẮT LƯNG DẬP ĐINH TÁN từ Zara
Hình ảnh 4 / THẮT LƯNG DẬP ĐINH TÁN từ Zara
Hình ảnh 5 / THẮT LƯNG DẬP ĐINH TÁN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng