TÚI XÁCH CHẤT LIỆU NHỰA VINYL Chi tiết

 

MÀU: Nhiều màu

3151/304

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / TÚI XÁCH CHẤT LIỆU NHỰA VINYL từ Zara
Hình ảnh 2 / TÚI XÁCH CHẤT LIỆU NHỰA VINYL từ Zara

Túi xách dáng đeo chéo. Bên trong kèm một túi đóng mở bằng dây rút. Có một quai đeo vai điều chỉnh được.

Hình ảnh 3 / TÚI XÁCH CHẤT LIỆU NHỰA VINYL từ Zara
Hình ảnh 4 / TÚI XÁCH CHẤT LIỆU NHỰA VINYL từ Zara
Hình ảnh 5 / TÚI XÁCH CHẤT LIỆU NHỰA VINYL từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng