TÚI XÁCH ĐÍNH CHI TIẾT KIM LOẠI TRANG TRÍ Chi tiết

 

MÀU: Màu đỏ

2074/304

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / TÚI XÁCH ĐÍNH CHI TIẾT KIM LOẠI TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 2 / TÚI XÁCH ĐÍNH CHI TIẾT KIM LOẠI TRANG TRÍ từ Zara

Túi xách có sẵn nhiều màu để lựa chọn. Chi tiết xếp nếp. Hai bên thân túi điều chỉnh được bằng khuy bấm. Quai cầm tay. Chi tiết trang trí bằng kim loại. Cài bằng khóa kéo.

Cao x Rộng x Sâu: 32 x 30 x 15 cm.

Hình ảnh 3 / TÚI XÁCH ĐÍNH CHI TIẾT KIM LOẠI TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 4 / TÚI XÁCH ĐÍNH CHI TIẾT KIM LOẠI TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 5 / TÚI XÁCH ĐÍNH CHI TIẾT KIM LOẠI TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 6 / TÚI XÁCH ĐÍNH CHI TIẾT KIM LOẠI TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 7 / TÚI XÁCH ĐÍNH CHI TIẾT KIM LOẠI TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 8 / TÚI XÁCH ĐÍNH CHI TIẾT KIM LOẠI TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 9 / TÚI XÁCH ĐÍNH CHI TIẾT KIM LOẠI TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 10 / TÚI XÁCH ĐÍNH CHI TIẾT KIM LOẠI TRANG TRÍ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng