TÚI VUÔNG TRANG TRÍ KIM LOẠI Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2010/304

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / TÚI VUÔNG TRANG TRÍ KIM LOẠI từ Zara
Hình ảnh 2 / TÚI VUÔNG TRANG TRÍ KIM LOẠI từ Zara

Túi vuông màu đen. Có ba ngăn bên trong. Cài khóa kéo bên trong, có khóa nam châm trên nắp.
Quai cầm tay.

Cao x Rộng x Sâu: 26 x 35 x 13 cm.

Hình ảnh 3 / TÚI VUÔNG TRANG TRÍ KIM LOẠI từ Zara
Hình ảnh 4 / TÚI VUÔNG TRANG TRÍ KIM LOẠI từ Zara
Hình ảnh 5 / TÚI VUÔNG TRANG TRÍ KIM LOẠI từ Zara
Hình ảnh 6 / TÚI VUÔNG TRANG TRÍ KIM LOẠI từ Zara
Hình ảnh 7 / TÚI VUÔNG TRANG TRÍ KIM LOẠI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng