TÚI ĐEO CHÉO HÌNH CÂY XƯƠNG RỒNG Chi tiết

 

MÀU: Xanh lục

1411/306

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / TÚI ĐEO CHÉO HÌNH CÂY XƯƠNG RỒNG từ Zara
Hình ảnh 2 / TÚI ĐEO CHÉO HÌNH CÂY XƯƠNG RỒNG từ Zara

Túi đeo chéo bằng nhựa vinyl, hình cây xương rồng. Ngăn chính cài bằng khóa kéo. Dây đeo vai.

Hình ảnh 3 / TÚI ĐEO CHÉO HÌNH CÂY XƯƠNG RỒNG từ Zara
Hình ảnh 4 / TÚI ĐEO CHÉO HÌNH CÂY XƯƠNG RỒNG từ Zara
Hình ảnh 5 / TÚI ĐEO CHÉO HÌNH CÂY XƯƠNG RỒNG từ Zara
Hình ảnh 6 / TÚI ĐEO CHÉO HÌNH CÂY XƯƠNG RỒNG từ Zara
Hình ảnh 7 / TÚI ĐEO CHÉO HÌNH CÂY XƯƠNG RỒNG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng