TÚI ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN TRANG TRÍ ĐINH TÁN Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

3718/305

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / TÚI ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN TRANG TRÍ ĐINH TÁN từ Zara
Hình ảnh 2 / TÚI ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN TRANG TRÍ ĐINH TÁN từ Zara

Túi đựng đồ cá nhân. Cài khóa kéo. Bên trong có một ngăn lớn và một ngăn nhỏ cài khóa kéo. Thiết kế túi có bề mặt vân nổi. Dập đinh tán trang trí trên thân túi.

Cao x Rộng x Sâu: 26 x 14 x 11 cm.

Hình ảnh 3 / TÚI ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN TRANG TRÍ ĐINH TÁN từ Zara
Hình ảnh 4 / TÚI ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN TRANG TRÍ ĐINH TÁN từ Zara
Hình ảnh 5 / TÚI ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN TRANG TRÍ ĐINH TÁN từ Zara
Hình ảnh 6 / TÚI ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN TRANG TRÍ ĐINH TÁN từ Zara
Hình ảnh 7 / TÚI ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN TRANG TRÍ ĐINH TÁN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng