SƠ MI OXFORD CƠ BẢN Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

7545/664

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / SƠ MI OXFORD CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 2 / SƠ MI OXFORD CƠ BẢN từ Zara

Sơ mi cổ đức, dài tay. Khuy cài và túi trước.

Hình ảnh 3 / SƠ MI OXFORD CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 4 / SƠ MI OXFORD CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 5 / SƠ MI OXFORD CƠ BẢN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng