QUẦN YẾM VẢI SẦN HỌA TIẾT KẺ

649.000 VND

Quần yếm cổ tròn, cộc tay. Cài bằng hàng khuy phía trước. Có hai túi đáp ở phía trước. Phối vải phía sau.

Màu sắc: Màu đỏ gạch | 5767/568

Chọn cỡ

Đưa sản phẩm vào giỏ hàng