QUẦN YẾM NGẮN KẺ SỌC

729.000 VND
-58%
299.000 VND

Quần yếm cổ tròn, tay sát nách. Cài bằng hàng khuy phía trước. Có hai túi đáp ở phía trước.

Màu đỏ tía | 1630/500

Chọn cỡ

Đưa sản phẩm vào giỏ hàng