QUẦN FULL LENGTH GẤU LOE

1.299.000 VND

Quần cạp cao, có hai túi phía trước và hai túi giả may viền phía sau. Ống dài, gấu loe. Cài phía trước bằng khóa kéo, khuy ẩn và móc gài.

Màu hồng | 8031/593

Chọn cỡ

Sản phẩm này có kích cỡ lớn hơn bình thường.

Đưa sản phẩm vào giỏ hàng