QUẦN YẾM THÊU HỌA TIẾT Chi tiết

 

MÀU: Màu vàng

1130/067

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN YẾM THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN YẾM THÊU HỌA TIẾT từ Zara

Quần yếm cổ tròn, có dây đeo vai đai cài khuy bấm. Có túi phía trước, thêu họa tiết trang trí.

Hình ảnh 3 / QUẦN YẾM THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN YẾM THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN YẾM THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN YẾM THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 7 / QUẦN YẾM THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng