QUẦN YẾM DENIM RÁP BÈO NHÚN Chi tiết

 

Màu đen - 2740/503

Quần yếm denim cổ ngang, có hai dây đeo vai ráp bèo. Cạp co giãn, đính nơ trang trí. Có túi phía trước và sau, gấu tua rua.

2. Chọn cỡ

Chọn cỡ

  • Thành phần và lưu ý
  • Kiểm tra tình trạng còn hàng tại cửa hàng
  • Gửi, Đổi và Hoàn trả hàng
  • CHIA SẺ
Lựa chọn “Kiểm tra tình trạng còn hàng tại cửa hàng” sẽ ngưng hoạt động trong mùa giảm giá.
Hình ảnh 1 / QUẦN YẾM DENIM RÁP BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN YẾM DENIM RÁP BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 3 / QUẦN YẾM DENIM RÁP BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN YẾM DENIM RÁP BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN YẾM DENIM RÁP BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN YẾM DENIM RÁP BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 7 / QUẦN YẾM DENIM RÁP BÈO NHÚN từ Zara
Hình ảnh 8 / QUẦN YẾM DENIM RÁP BÈO NHÚN từ Zara