QUẦN YẾM DỆT KIM NHÚN BÈO Chi tiết

 

MÀU: Màu nâu nhạt

6458/527

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN YẾM DỆT KIM NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN YẾM DỆT KIM NHÚN BÈO từ Zara

Quần yếm dệt kim, có hai quai đeo vai nhún bèo. Cài khuy sau lưng, gấu lật.

Hình ảnh 3 / QUẦN YẾM DỆT KIM NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN YẾM DỆT KIM NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN YẾM DỆT KIM NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN YẾM DỆT KIM NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 7 / QUẦN YẾM DỆT KIM NHÚN BÈO từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng