QUẦN YẾM CO GIÃN THÊU CHỮ Chi tiết

 

MÀU: Tự nhiên

6917/005

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN YẾM CO GIÃN THÊU CHỮ từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN YẾM CO GIÃN THÊU CHỮ từ Zara

Quần yếm cổ tròn, có dây đeo vai co giãn. Phía trước thêu chữ, có túi ẩn ở đường may. Có túi sau lưng, gấu lật.

Hình ảnh 3 / QUẦN YẾM CO GIÃN THÊU CHỮ từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN YẾM CO GIÃN THÊU CHỮ từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN YẾM CO GIÃN THÊU CHỮ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng