QUẦN VẢI RŨ SỌC KẺ HAI BÊN Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

7901/314

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN VẢI RŨ SỌC KẺ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN VẢI RŨ SỌC KẺ HAI BÊN từ Zara

Quần cạp chun co giãn, có túi hai bên. Gấu lật, phối dải trang trí khác màu hai bên ống quần.

Hình ảnh 3 / QUẦN VẢI RŨ SỌC KẺ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN VẢI RŨ SỌC KẺ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN VẢI RŨ SỌC KẺ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN VẢI RŨ SỌC KẺ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 7 / QUẦN VẢI RŨ SỌC KẺ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 8 / QUẦN VẢI RŨ SỌC KẺ HAI BÊN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng