QUẦN VẢI LINEN DỆT XƯƠNG CÁ Chi tiết

 

MÀU: Tự nhiên

8574/523

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN VẢI LINEN DỆT XƯƠNG CÁ từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN VẢI LINEN DỆT XƯƠNG CÁ từ Zara

Quần vải linen có cạp co giãn, đính khuy trang trí. Túi trước, túi sau có đáp trang trí.

Hình ảnh 3 / QUẦN VẢI LINEN DỆT XƯƠNG CÁ từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN VẢI LINEN DỆT XƯƠNG CÁ từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN VẢI LINEN DỆT XƯƠNG CÁ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng