QUẦN VẢI LINEN BUỘC DÂY Chi tiết

 

MÀU: Xanh lục

7149/081

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ
Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi hàng đến nơi

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN VẢI LINEN BUỘC DÂY từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN VẢI LINEN BUỘC DÂY từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Quần ống rộng, cạp cao, có dây buộc khác màu để điều chỉnh. Túi hai bên.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / QUẦN VẢI LINEN BUỘC DÂY từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN VẢI LINEN BUỘC DÂY từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN VẢI LINEN BUỘC DÂY từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN VẢI LINEN BUỘC DÂY từ Zara
Hình ảnh 7 / QUẦN VẢI LINEN BUỘC DÂY từ Zara
Hình ảnh 8 / QUẦN VẢI LINEN BUỘC DÂY từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng