QUẦN VẢI GÂN THÔ Chi tiết

 

MÀU: Màu vàng mù tạt

0219/075

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / QUẦN VẢI GÂN THÔ từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN VẢI GÂN THÔ từ Zara

Quần cạp co giãn, đính khuy trang trí trên ống quần.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 176 CM

Hình ảnh 3 / QUẦN VẢI GÂN THÔ từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN VẢI GÂN THÔ từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN VẢI GÂN THÔ từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN VẢI GÂN THÔ từ Zara
Hình ảnh 7 / QUẦN VẢI GÂN THÔ từ Zara
Hình ảnh 8 / QUẦN VẢI GÂN THÔ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng