QUẦN VẢI DỆT CHÉO RÁCH VÀ THÊU HỌA TIẾT Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

8574/661

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN VẢI DỆT CHÉO RÁCH VÀ THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN VẢI DỆT CHÉO RÁCH VÀ THÊU HỌA TIẾT từ Zara

Quần có 5 túi, cạp điều chỉnh được bên trong. Thêu họa tiết và trang trí chi tiết rách phía trước. Gấu lật.

Hình ảnh 3 / QUẦN VẢI DỆT CHÉO RÁCH VÀ THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN VẢI DỆT CHÉO RÁCH VÀ THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN VẢI DỆT CHÉO RÁCH VÀ THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng