QUẦN TUXEDO PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

2172/783

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN TUXEDO PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN TUXEDO PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara

Quần tuxedo có dải trang trí dọc hai bên ống quần. Có túi phía trước và ở sau lưng. Cài phía trước bằng khóa kéo, khóa móc và khuy cài bên trong.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / QUẦN TUXEDO PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN TUXEDO PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN TUXEDO PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN TUXEDO PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 7 / QUẦN TUXEDO PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 8 / QUẦN TUXEDO PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng