QUẦN TẤT HỌA TIẾT KIỂU VẨY SƠN Chi tiết

 

MÀU: Màu vàng mù tạt

4384/508

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN TẤT HỌA TIẾT KIỂU VẨY SƠN từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN TẤT HỌA TIẾT KIỂU VẨY SƠN từ Zara

Quần leggging in họa tiết, cạp co giãn điều chỉnh được bằng dây rút. Túi kiểu kangaroo phía trước.

Hình ảnh 3 / QUẦN TẤT HỌA TIẾT KIỂU VẨY SƠN từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN TẤT HỌA TIẾT KIỂU VẨY SƠN từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN TẤT HỌA TIẾT KIỂU VẨY SƠN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng