QUẦN SHORT VẢI DỆT CHÉO GẤU TUA RUA Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

4433/626

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN SHORT VẢI DỆT CHÉO GẤU TUA RUA từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN SHORT VẢI DỆT CHÉO GẤU TUA RUA từ Zara

Quần short có 5 túi, cạp điều chỉnh được bên trong. Trang trí chi tiết rách, gấu tua rua.

Hình ảnh 3 / QUẦN SHORT VẢI DỆT CHÉO GẤU TUA RUA từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN SHORT VẢI DỆT CHÉO GẤU TUA RUA từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN SHORT VẢI DỆT CHÉO GẤU TUA RUA từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng