QUẦN SHORT VẢI DỆT CÓ DÂY ĐEO VAI Chi tiết

 

MÀU: Tự nhiên

7901/514

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN SHORT VẢI DỆT CÓ DÂY ĐEO VAI từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN SHORT VẢI DỆT CÓ DÂY ĐEO VAI từ Zara

Quần short có cạp điều chỉnh được bên trong, cài khuy. Có túi phía trước và sau, kèm dây đeo vai.

Hình ảnh 3 / QUẦN SHORT VẢI DỆT CÓ DÂY ĐEO VAI từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN SHORT VẢI DỆT CÓ DÂY ĐEO VAI từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN SHORT VẢI DỆT CÓ DÂY ĐEO VAI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng