QUẦN SHORT TRANG TRÍ HỌA TIẾT NHIỆT ĐỚI Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh nhạt

4745/663

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN SHORT TRANG TRÍ HỌA TIẾT NHIỆT ĐỚI từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN SHORT TRANG TRÍ HỌA TIẾT NHIỆT ĐỚI từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Quần short có cạp co giãn bên trong điều chỉnh bằng dây rút. Có túi phía trước và túi sau lưng. Bên trong trang trí họa tiết chủ đề nhiệt đới.

Hình ảnh 3 / QUẦN SHORT TRANG TRÍ HỌA TIẾT NHIỆT ĐỚI từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN SHORT TRANG TRÍ HỌA TIẾT NHIỆT ĐỚI từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN SHORT TRANG TRÍ HỌA TIẾT NHIỆT ĐỚI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng