QUẦN SHORT PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

9008/614

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN SHORT PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN SHORT PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara

Quần short cạp điều chỉnh bằng dây rút. Phối dải trang trí kiểu thể thao hai bên.

Hình ảnh 3 / QUẦN SHORT PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN SHORT PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN SHORT PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng