QUẦN SHORT PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

9008/614

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN SHORT PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN SHORT PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Quần short cạp điều chỉnh bằng dây rút. Phối dải trang trí kiểu thể thao hai bên.

Hình ảnh 3 / QUẦN SHORT PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN SHORT PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN SHORT PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng