QUẦN SHORT KẺ NHIỀU MÀU Chi tiết

 

MÀU: Màu đỏ cam

5350/555

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN SHORT KẺ NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN SHORT KẺ NHIỀU MÀU từ Zara

Quần short cạp co giãn có dây rút đính quả bông. Túi phía trước cài khuy. Xẻ gấu bên hông.

Hình ảnh 3 / QUẦN SHORT KẺ NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN SHORT KẺ NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN SHORT KẺ NHIỀU MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng