QUẦN SHORT HỌA TIẾT LÁ CÂY Chi tiết

 

MÀU: Xanh dương

6917/681

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN SHORT HỌA TIẾT LÁ CÂY từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN SHORT HỌA TIẾT LÁ CÂY từ Zara

Quần short cạp điều chỉnh được bên trong, cài khuy. Có túi phía trước và sau, vải in họa tiết lá cây.

Hình ảnh 3 / QUẦN SHORT HỌA TIẾT LÁ CÂY từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN SHORT HỌA TIẾT LÁ CÂY từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN SHORT HỌA TIẾT LÁ CÂY từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng