QUẦN SHORT HỌA TIẾT LÁ CÂY Chi tiết

 

MÀU: Màu hồng pastel

1192/756

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN SHORT HỌA TIẾT LÁ CÂY từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN SHORT HỌA TIẾT LÁ CÂY từ Zara

Quần short có cạp chun co giãn. Có túi phía trước, vải in họa tiết lá cây.

Hình ảnh 3 / QUẦN SHORT HỌA TIẾT LÁ CÂY từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN SHORT HỌA TIẾT LÁ CÂY từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN SHORT HỌA TIẾT LÁ CÂY từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng