QUẦN SHORT CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng ngà

0706/552

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN SHORT CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN SHORT CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara

Quần short cạp co giãn điều chỉnh bằng dây rút. Có túi hai bên. Cạp trễ.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 189 CM CỠ M

Hình ảnh 3 / QUẦN SHORT CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN SHORT CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN SHORT CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN SHORT CHẦN CHỈ NỔI KHÁC MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng