QUẦN SA TANH CÀI KHUY Chi tiết

 

MÀU: Màu hồng hoa đăng

1039/847

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN SA TANH CÀI KHUY từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN SA TANH CÀI KHUY từ Zara

Quần có cạp co giãn, cài khuy. Có túi phía trước và sau, thêu họa tiết trang trí phía trước.

Hình ảnh 3 / QUẦN SA TANH CÀI KHUY từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN SA TANH CÀI KHUY từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN SA TANH CÀI KHUY từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng