QUẦN NHUNG PHỐI CÁC ĐƯỜNG KẺ SỌC HAI BÊN Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

3184/009

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN NHUNG PHỐI CÁC ĐƯỜNG KẺ SỌC HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN NHUNG PHỐI CÁC ĐƯỜNG KẺ SỌC HAI BÊN từ Zara

Quần cạp lỡ bo chun co giãn. Phối dải trang trí hai bên, gấu xẻ.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / QUẦN NHUNG PHỐI CÁC ĐƯỜNG KẺ SỌC HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN NHUNG PHỐI CÁC ĐƯỜNG KẺ SỌC HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN NHUNG PHỐI CÁC ĐƯỜNG KẺ SỌC HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN NHUNG PHỐI CÁC ĐƯỜNG KẺ SỌC HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 7 / QUẦN NHUNG PHỐI CÁC ĐƯỜNG KẺ SỌC HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 8 / QUẦN NHUNG PHỐI CÁC ĐƯỜNG KẺ SỌC HAI BÊN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng