QUẦN MÀU BẠC ÁNH KIM Chi tiết

 

MÀU: Màu bạc

1478/029

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN MÀU BẠC ÁNH KIM từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN MÀU BẠC ÁNH KIM từ Zara

Quần vải rũ cạp lỡ, có đường li phía trước. Có túi phía trước và túi có viền ở sau lưng. Cài trước bằng khóa kéo, khuy ẩn và móc kim loại.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / QUẦN MÀU BẠC ÁNH KIM từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN MÀU BẠC ÁNH KIM từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN MÀU BẠC ÁNH KIM từ Zara
Hình ảnh 6 / QUẦN MÀU BẠC ÁNH KIM từ Zara
Hình ảnh 7 / QUẦN MÀU BẠC ÁNH KIM từ Zara
Hình ảnh 8 / QUẦN MÀU BẠC ÁNH KIM từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng