QUẦN LỬNG CÓ THẮT LƯNG Chi tiết

 

MÀU: Màu đỏ bí ngô

4406/613

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN LỬNG CÓ THẮT LƯNG từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN LỬNG CÓ THẮT LƯNG từ Zara

Quần short cài khuy, kèm thắt lưng để điều chỉnh. Có một túi phía sau.

Hình ảnh 3 / QUẦN LỬNG CÓ THẮT LƯNG từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN LỬNG CÓ THẮT LƯNG từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN LỬNG CÓ THẮT LƯNG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng