QUẦN JEGGING PHAI MÀU KIỂU CƠ BẢN Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

4564/701

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / QUẦN JEGGING PHAI MÀU KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 2 / QUẦN JEGGING PHAI MÀU KIỂU CƠ BẢN từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Quần jegging có cạp chun co giãn. May chỉ nổi giả túi và vạt che khóa quần. Vải co giãn, bạc màu.

Hình ảnh 3 / QUẦN JEGGING PHAI MÀU KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 4 / QUẦN JEGGING PHAI MÀU KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 5 / QUẦN JEGGING PHAI MÀU KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng